No menu items!
More
  lørdag, juli 11, 2020

  Forside Nyheder - Dragør Byggesagsbehandling: Dragør er kommet i hus med nationalt serviceniveau

  Byggesagsbehandling: Dragør er kommet i hus med nationalt serviceniveau

  Dragør Kommune har i år nedbragt ventetiden på behandling af byggesager. Det betyder, at servicemålene på de byggesager, som afventer byggetilladelser, nu overholdes, oplyser Dragør Kommune i en pressemeddelelse. Meldingen kommer i forlængelse af at Dragør tidligere på året, kunne brøste sig med landets længste ekspeditionstid på byggetilladelser. Noget som skabte stor utilfredshed hos både private og erhvervsliv.

  Men nu er Allan Holst (A), der er formand for By- Erhvervs- og Planudvalget, kommet i mål med de forventninger der blev opstillet for at nedbringe behandlingstiden i løbet af 2019.

  ”Vi har fået styr på sagsbehandlingstiderne. Plan og Teknik har arbejdet rigtigt hårdt og nu fået bragt sagsbehandlingstiderne ned på det nationalt aftalte serviceniveau. Det kan jeg kun være ganske godt tilfreds med”, udtaler Allan Holst (A) i pressemeddelelsen fra Dragør Kommune;

  Læs også: Byggesagsbehandling: Nu skal de nationale mål i hus

  Unormalt højt sidste år

  I 2018 så det noget skidt ud med tiderne for byggesagsbehandlingen, som lå unormalt højt i Dragør.

  Det hang blandt andet sammen med generationsskifte af de to byggesagsbehandlere, rekordmange henvendelser fra især erhvervslivet med byggesager og et nyt statsligt it-system, som registrerede en masse gamle, men i praksis afsluttede sager, som ’ikke-lukkede sager’ i systemet. Det påvirkede alt sammen statistikken i gal retning.

  Læs også: Dragør er danmarksmester i langsom byggesagsbehandling

  Løbende status på området

  Der gøres løbende status på området, og i maj 2019 bad politikerne By- Erhverv- og Planudvalget om en plan for, hvordan sagsbehandlingstiderne kunne komme ned på niveau svarende til de nationale servicemål.

  ”Vi er naturligvis meget optaget af god og fornuftig service til borgerne og erhvervslivet – også når det gælder byggesager. Det har været godt at se, at det er gået stødt og roligt den rigtige vej med sagsbehandlingstiderne,” siger Allan Holst.

  Tiltag der virker

  Helt konkret er der for eksempel indført screening og prioritering af sager, så enkle og ukomplicerede sager håndteres hurtigt.

  Der er også indført tidlig dialog med borgeren, så byggemuligheder, dokumentation med videre er på plads ved første hug. Dialogen og samarbejdet gør, at sagerne simpelthen er bedre forberedt fra start, og dermed sparer man tid.

  Endelig arbejder Byggesagsafdelingen i det daglige med et fælles overblik og ansvar for alle sager.

  Ved efterårets status, pr. oktober 2019, var der 16 igangværende byggesager. Dertil kommer 13 igangværende klagesager samt 29 lovliggørelsessager, som endnu ikke er igangsat, men som vil ske løbende.

  Fakta om nationalt aftalte servicemål

  Regeringen og KL har aftalt landsdækkende servicemål på byggesager i følgende kategorier:

  Kategori 1 – Simple Konstruktioner = 40 dage
  Kategori 2 – Enfamiliehuse = 40 dage
  Kategori 3 – Industri og lagerbygninger = 50 dage
  Kategori 4 – Etagebyggeri Erhverv = 55 dage
  Kategori 5 – Etagebyggeri Bolig = 60 dage

  Herudover er der et servicemål på, at sager, inden 21 dage fra sagen er modtaget i forvaltningen, er gennemgået første gang for at vurdere, om der er indsendt fyldestgørende materiale, så byggesagsbehandling kan begynde.

  Servicemålene opgøres som et samlet gennemsnit for alle sager.

  Kilde: Dragør Kommune

  Must Read

  Sikkerhedsfejl hos Dragør Kommune

  900 borgere tilknyttet hjemmeplejen i Dragør Kommune er potentielt blevet udsat for manglende databeskyttelse. Fejlen blev opdaget i 2019 og indberettet til...