Status på Diger i Dragør

Efter første halvår 2019 gør Dragør Kommune status og fortæller på hjemmesiden om næste skridt i projektet Diger i Dragør.

Luftfoto af Dragør

Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og skal derfor beskyttes mod stormflod i fremtiden.

Status på hjemmesiden

Alle interesserede kan læse status om projektet med at beskytte Dragør Kommune og dens indbyggere mod stormflod på dragoer.dk under ”Vores kommune/en kommune i udvikling”.

Dragør Revy 2019

Du kan også gå direkte via linket Projektstatus for juni 2019. Her giver vi en status på, hvad er besluttet, og hvad er endnu ikke besluttet om de kommende diger i Dragør.

Samarbejde med Sund & Bælt og fondsansøgning

Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2019 at afsøge et samarbejde med Sund & Bælt Holding A/S og andre mulige parter. I forlængelse heraf undersøger kommunen eventuelle synergier mellem af parternes projekter på kort og lang sigt. Derudover har kommunen sendt en ansøgning om fondsstøtte til partnerskabet mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania med henblik på at udvikle projektet for kystbeskyttelse og diger i Dragør Kommune.

Konkurrence og borgerinddragelse

Der skal gennemføres en konkurrence om at udvikle et konkret projekt for fremtidens diger i Dragør, og dette er fortsat planen. Input fra tidligere borgerinddragelse i 2018 vil indgå i konkurrencen. Repræsentanter for grundejerne får mulighed for at følge konkurrencen, og der vil også blive afholdt åbne borgermøder i forløbet.

Spaden i jorden?

Kommunen forventer nu, at anlægget kan begynde om 3-4 år afhængigt af de politiske beslutninger undervejs og forløbet omkring myndighedsansøgninger, idet store dele af Dragørs kyst er dækket af fredninger og naturbeskyttelse.