Lad være med at dele

Højesteret har netop talt i danmarkshistoriens største principielle sag om deling af krænkende billeder. Sagen involverer ca. 1000 personer, primært unge, som er sigtet for at medvirke til deling af krænkende billeder. Højesteret har fredag afsagt dom i sagen hvor en ung mand er idømt 40 dages betinget fængsel fordi han delte krænkende videooptagelser med seksuelt indhold.

Foto: dkr.dk

– Det er vigtigt, at forældre taler med deres børn om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er decideret ulovligt. Tag fat og tal med de unge, fortæl dem at de ikke skal dele de her billeder. De skal slette dem, og de skal bede om hjælp, hvis de får billeder af krænkende karakter, siger forebyggelseschef i Det Kriminalpræventive Råd Christina Hviid (Kilde: dkr.dk)

I forbindelse med den store sag producerede politiet denne video, hvor man advarer om konsekvenserne ved at dele videooptagelser med seksuelt indhold:

Home article 2019

LAD VÆRE MED AT DELE

TAL MED POLITIET OM DELING AF NØGENBILLEDER OG -VIDEOERI en landsdækkende sag sigter politiet over 1.000 personer for distribution af børneporno. De sigtede – hovedsageligt unge – har via Facebook Messenger delt seksuelt krænkende billed- og/eller videomateriale af personer, som på tidspunktet for optagelsen var 15 år.Det er strafbart at dele seksuelt krænkende materiale efter straffelovens §264d, og når ofrene er under 18 år er det også en overtrædelse af straffelovens §235 – distribution af børneporno. Sagen, der involverer unge mennesker fra store dele af landet har formentlig givet anledning til mange spørgsmål og drøftelser om deling og videresendelse af krænkende nøgenbilleder og -videoer på sociale medier, også selv om det sker i en privatbesked på Messenger. Den snak vil vi i politiet rigtig gerne bidrage til.Derfor kan du tale med os og Red Barnet om emnet, når vi sender Facebook Live på mandag 22. januar kl. 19. I studiet får vi besøg af politikommissær Flemming Kjærside fra politiets Nationalt Cyber Crime Center, politiinspektør Tenna Wilbert fra politiets Nationalt Forebyggelsescenter og psykolog og senior rådgiver Kuno Sørensen fra Red Barnet. De vil svare på dine spørgsmål om straf og konsekvenser for både ofre og dem, der deler det seksuelt krænkende materiale, og give gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du er blevet udsat for en digital sexkrænkelse. Du kan skrive dit spørgsmål i kommentarfeltet eller sende det til os i en mail til kommunikationssektionen@politi.dk. // Politi

Slået op af Politi i Fredag den 19. januar 2018

På Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside kan du læse mere om deling af krænkende materiale og få gode råd og vejledning.

Fem råd om billeddeling:

  • Send eller del aldrig krænkende billeder
  • Slet krænkende billeder
  • Stop spredning
  • Sig fra!
  • Søg rådgivning

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Det er strafbart:

Blufærdigheds-
krænkelse

§ 232 Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele. Bliver man dømt straffes man med bøde eller fængsel i op til 4 år. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes, ligesom det kommer til at fremgå af børneattesten, hvis den krænkede er under 15 år.

Børneporno

§ 235 Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 år kan man dømmes for udbredelse af børneporno – også selvom de involverede har givet samtykke til deling. Man kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder op til 6 år, hvis man bliver dømt. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år og børneattesten i minimum 10 år, hvis man dømmes.

Krænkelse af privatliv

§ 264d Hvis man offentliggør billeder eller videoer af privat karakter af personer over 18 år uden de involveredes samtykke, kan man straffes med bøde eller fængsel i op til 3 år, når der foreligger særligt skærpende omstændigheder, f.eks. hvis der offentliggøres nøgenbilleder på internettet. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes.

Hvis I er kærester

Kærestepar hvor begge er over 15 år, må gerne dele seksuelle billeder og videoer med hinanden. Billederne eller videoerne må ikke videresendes til andre og skal slettes, hvis forholdet stopper.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd


Nyhedsbrev_728_90