Fældning og genplantning af vejtræer langs Engvej

På grund af misvækst og risiko for nedfald af større grene fældes 6 ældre asketræer langs Engvej på strækningen mellem Drogdensvej og Wiedersvej, overfor spejderhytten.

I 2019 bliver der genplantet en række lindetræer på strækningen, svarende til den genplantning, der tidligere er gennemført ud for Blushøj.

Venlig hilsen

Home article 2019

Plan og Teknik

Træerne på Engvej

Nyhedsbrev_728_90