Voldsom brand på Dragør Strandhotel

Af Dines Bogø

Fredag den 9. marts 2018 ved 1.45 tiden udbrød der brand i Dragør Strandhotel på Strandlinien 9, Dragør.

Foto: Dines Bogø

Ilden opstod i hjørnet ud mod Kongevejen. Dele af serveringslokalet og køkkenet er beskadiget. Ligeledes var det nødvendigt at nedrive noget murværk i lejligheden på 1.sal, da ilden var ved at brede sig.

Foto: Peter Kristensen
Dragør Revy 2019

Takket være en ihærdig indsats fra brandvæsenet lykkedes det at begrænse selve branden, så den ikke spredte sig til området ved Toldergade.

Foto: Peter Kristensen

Der er en del røg- og sodskade i lokalerne og restauratør Philip Helgstrand oplyser, at man snarest vil orientere de selskaber, der har booket sig ind på Strandhotellet, når man har oversigt over skaderne.

Foto: Peter Kristensen

Per og Britt Helgstrand sov i lejligheden på 1.sal sammen med to af de yngste børnebørn. De blev indlagt til observation for røgskader.

Midlertidig er flere bestilte arrangementer flyttet til byens andre hoteller.

Foto: Dines Bogø

Vidste du at?
Dragør Strandhotel er Danmarks ældste beværtning grundlagt, ca. år 1200
At de kongelige afsluttede deres svanejagt med besøg i krostuen i år 1500
At Svend Hansen Gynge’s navn figurerer som kroejer i 1600-tallet
At kroen blev moderniseret med teatersal og der blev installeret telefon i år 1900
At Per og Britt Helgstrand gennemførte et generationsskifte d. 1. januar 2007 med deres yngste søn Philip Helgstrand.

Strandhotellet omkring 1914. (Postkort udgivet af købmand Edvard Ravn).